Matlamat Yang Sama Sejak Dari Mula

Berbekalkan misi bagi menyediakan terapi terbaik pada kos yang rendah, INSANI ditubuhkan pada tahun 2012 dengan nama Inisiatif Sokongan Autisme Nouri. Sasaran penerima manfaat utama kami ialah anak-anak autisme daripada keluarga berpendapatan rendah (B40) bagi memberikan mereka peluang yang lebih cerah terhadap kehidupan yang sama seperti mereka daripada golongan lain. 

10 tahun dalam perjalanan, INSANI kini telah mendidik lebih daripada 130 orang pelajar melalui dua (2) Akademi Autisme Insani. Pertengahan 2019, INSANI telah didaftarkan di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952, Jabatan Perdana Menteri sebagai Yayasan Pendidikan Insani untuk membawa misi yang sama kepada skala yang lebih besar dengan harapan untuk memanfaatkan lebih ramai anak-anak autisme. 


PIHAK PENGURUSAN

KUMPULAN PENASIHAT PAKAR