Peranan dan Matlamat


Mendapatkan tajaan pendidikan bagi anak-anak autisme daripada keluarga berpendapatan rendah

Meningkatkan kesedaran awam berkenaan autisme

Mewujudkan pusat autisme berkualiti tinggi pada kos yang rendah (melalui penyelidikan, latihan dan jaringan kerjasama dalam dan luar Malaysia)

Pendidikan jangka panjang untuk anak-anak autisme